polityka Wylicz sobie składkę


Dlaczego ZdrowieDirect... Nie pobieramy dodatkowych
opłat
Wszystko on-line Chronimy Twoją prywatność

ABOUT SSL CERTIFICATES

Ekspercki portal internetowy ZDROWIE Direct jest własnością V Capital sp. z o.o.
- multiagenta ubezpieczeniowego, specjalizującego się w prywatnych ubezpieczeniach zdrowotnych.

Portal ZDROWIE Direct działa w oparciu o:

 • Ustawę o pośrednictwie ubezpieczeniowym (Dz. U. z 2003 r., Nr 123, poz. 1151
  z późniejszymi zmianami);
 • Ustawę o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami);
 • Ustawę o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204
  z późniejszymi zmianami);
 • inne obowiązujące akty prawne.

Polityka prywatności

 1. Wszystkie podane dane osobowe bez zgody Państwa nie będą wykorzystywane
  do innych celów, jak jedynie do realizacji zawartej umowy prywatnego ubezpieczenia zdrowotnego.
 2. Wszystkie dane dotyczące stanu zdrowia są przekazywane jedynie Towarzystwu Ubezpieczeń, z którym zawarliście Państwo umowę prywatnego ubezpieczenia zdrowotnego.
 3. Materiały reklamowe dotyczące nowych produktów oferowanych przez ZDROWIE Direct otrzymują Państwo jedynie za Państwa wyraźną zgodą.
 4. Przez cały czas trwania umowy ubezpieczenia zawartej za pośrednictwem ZDROWIE Direct mają Państwo zapewnioną możliwość poprawiania swoich danych osobowych.
 5. Serwery, system informatyczny i osoby obsługujące portal internetowy ZDROWIE Direct spełniają wszystkie wymagania Głównego Inspektora Ochrony Danych Osobowych i Komisji Nadzoru Finansowego, zapisane w wyżej wymienionych ustawach.