dowiedz-sie-wiecej Wylicz sobie składkę


Dlaczego ZdrowieDirect... Nie pobieramy dodatkowych
opłat
Wszystko on-line Chronimy Twoją prywatność

Częste pytania

Dowiedz się więcej

Warto wiedzieć

ZDROWIE Direct - Jak działa Ubezpieczenie Zdrowotne

 

Częste pytania:

 

Jak działa prywatne ubezpieczenie zdrowotne?

Dzięki prywatnemu ubezpieczeniu zdrowotnemu możesz korzystać bezpłatnie z usług medycznych świadczonych w szerokiej sieci prywatnych centrów medycznych tj. LUX MED, ENEL-MED, CM DAMIANA, DANTEX-MED i 1000 innych w całej Polsce.

To znaczy, że nic nie płacisz za porady lekarzy specjalistów i badania w przychodniach współpracujących.

Możesz także korzystać z usług innych lekarzy i placówek medycznych, których nie ma na liście danego Towarzystwa - wtedy ubezpieczyciel zwróci poniesione przez Ciebie koszty, do określonego dla każdej usługi limitu.Co to jest leczenie ambulatoryjne?

Jest to leczenie, które nie wymaga pobytu w szpitalu. Realizowane jest w przychodniach lub poradniach i gabinetach prywatnych praktyk lekarskich. Zaliczamy do nich: konsultacje medyczne, badania diagnostyczne, szczepenia i stomatologia.Ile będę czekać na wizytę u internisty / pediatry i specjalisty?

Zwykle czas oczekiwania na wizytę u specjalisty jest krótszy niż 3 dni, a w przypadku lekarza rodzinnego wizyta będzie zrealizowana tego samego dnia.Czym się różni ubezpieczenie zdrowotne od abonamentu medycznego np. w sieci Medicover?

Przede wszystkim Towarzystwa Ubezpieczeń dysponują większą liczbą placówek medycznych, które dodatkowo są zlokalizowane nawet w bardzo małych miejscowościach, ponadto posiadacze ubezpieczeń zdrowotnych nie mają żadnych limitów na usługi medyczne i co ważne w ramach ubezpieczenia zdrowotnego jest możliwość korzystania ze świadczeń szpitalnych.Czy ze wszystkich usług można korzystać od dnia ochrony ubezpieczenia?

Tak, oprócz usług szpitalnych, które objęte są 3-miesięczną karencja jeśli dotyczą planowych zabiegów, jeśli pobyt w szpitalu i przeprowadzenie zabiegu jest uwarunkowane nieszczęśliwym wypadkiem - karencja nie obowiązuje, dodatkowo karencją jest objęty poród - ok. 12 miesięcyCzy do wykonania badań diagnostycznych jest potrzebne skierowanie od specjalisty?

Nie, badania diagnostyczne mogą być wykonane na zlecenie internisty, i nie koniecznie lekarza pracującego w placówce, z którą współpracuje Ubezpieczyciel.W jaki sposób można zarejestrować się w placówce medycznej?

Każdy ubezpieczony otrzymuje kartę ubezpieczeniową, która jest identyfikatorem w placówkach medycznych, rejestracji można dokonać przez infolinię Towarzystwa lub bezpośrednio w placówce, z którą współpracuje Ubezpieczyciel. Wyjątkiem są usługi szpitalne realizowane przez SIGNAL IDUNA, gdzie jest wymóg rejestracji takiej usługi przez infolinię.Czy na potwierdzenie zakupu polisy zdrowotnej dostanę jakiś dokument?

Dokumentem potwierdzającym zakup ubezpieczenia zdrowotnego jest polisa, która dostępna jest po zalogowaniu na stronie “Moje konto”. Polisa widoczna jest po wpłacie pierwszej składki, do tego czasu dostępny jest tylko wniosek.
Dodatkowo, po kilku dniach od zapłacenia składki Towarzystwo Ubezpieczeń prześle na Twój adres korespondencyjny Kartę Ubezpieczenia, która będzie Twoim identyfikatorem w placówkach medycznych z którymi współpracuje Ubezpieczyciel.
W jaki sposób można zrealizować usługę w placówce, której nie ma na liście Ubezpieczyciela?

Na wizytę należy zabrać wniosek do refundacji kosztów, który będzie musiał wypełnić lekarz, dodatkowo należy poprosić o rachunek. Komplet dokumentów (wypełniony wniosek oraz rachunek) należy przesłać do Towarzystwa Ubezpieczeń. Towarzystwo przesyła pełną kwotę lub jej część na wskazany przez Ciebie rachunek bankowy.
Wysokość refundacji podana jest w Katalogu Świadczeń lub dodatkowych dokumentach Towarzystwa Ubezpieczeń.Jak długo będę czekać na refundację kosztów?

Zgodnie z polskim prawem Towarzystwo Ubezpieczeń powinno zwrócić należną kwotę w ciągu 30 dni.Czy w trakcie trwania polisy można zmienić wariant ubezpieczenia?

Tak, należy zamknąć dotychczasową i podpisać nową umowę z zachowaniem ciągłości z poprzedniej polisy.Usługi szpitalne

 

  • świadczenia szpitalne
  • leczenie szpitalne

 

Co to jest świadczenie szpitalne?

Świadczenie szpitalne jest to wypłata określonej sumy ubezpieczenia za każdy dzień pobytu w szpitalu, na wypadek operacji chirurgicznej oraz w przypadku zachorowania na poważną chorobę . Wysokość świadczenia jest określona w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia i zależy od Towarzystwa Ubezpieczeń. Tego typu usługa realizowana jest przez AXA.Co to znaczy, że dostanę 5000 zł za wykonaną operację?

Dotyczy to polis, które w swoim zakresie mają wypłatę świadczenia operacyjnego. W Katalogu Świadczeń znajduje się lista operacji, za które ubezpieczyciel wypłaca świadczenia do określonego limitu.W jaki sposób otrzymam wypłatę świadczenia operacyjnego?

Jeśli trafisz do szpitala i będziesz musiał mieć wykonaną operację, to koszty zabiegu pokryje Narodowy Fundusz Zdrowia, a Ty po wyjściu ze szpitala i przesłaniu informacji do Ubezpieczyciela o przeprowadzonej operacji otrzymasz umówioną kwotę na swój rachunek bankowy.W jaki sposób realizowane jest leczenie szpitalne?

Usługa leczenia szpitalnego jest dostępna tylko w polisach SIGNAL IDUNA Pełnia Zdrowia i polega na organizacji od początku do końca bezpłatnego leczenia szpitalnego wraz z wykonaniem operacji. Tzn. że zagwarantowane jest bezpłatne wykonanie operacji bez okresu oczekiwania w wielomiesięcznych kolejkach. Zagwarantowane są świadczenia wymienione w Katalogu Świadczeń zgodnie z wybranym wariantem.


Usługi szpitalne realizowane są w placówkach znajdujących się na liście, z którymi Ubezpieczyciel ma podpisaną umowę o współpracy. Przed rozpoczęciem leczenia szpitalnego należy zadzwonić na infolinię SIGNAL IDUNA, konsultanci ustalą termin oraz miejsce realizacji usługi.


 Czy muszę zapłacić za operację a SIGNAL IDUNA zwróci mi potem pieniądze?


Absolutnie nie. Jeśli zaistnieje potrzeba wykonania operacji, to zostanie ona wykonana bezpłatnie w szpitalu, z którym współpracuje SIGNAL IDUNA. Dlatego bardzo ważne jest, żeby usługi szpitalne były organizowane wyłącznie przez infolinię Towarzystwa Ubezpieczeniowego. Zagwarantowane są świadczenia / operacje wymienione w Katalogu Świadczeń zgodnie z wybranym wariantem.


 Jak przebiega realizacja leczenia szpitalnego jeśli ulegnę nieszczęśliwemu wypadkowi?


Jeśli ulegniesz wypadkowi i w jego wyniku trafisz do szpitala i nie będzie to szpital, z którym współpracuje SIGNAL IDUNA, to możesz zgłosić to na infolinię Towarzystwa Ubezpieczeniowego i jeśli tylko Twój stan zdrowia nie będzie zagrażał życiu, SIGNAL IDUNA zorganizuje i opłaci transport do szpitala, który gwarantuje nie tylko komfortowe warunki, ale także wysoką jakość usług medycznych.


 
Czy na wypadek złamania nogi bądź nagłego wypadku to ubezpieczenie wystarczy? Czy pokrywa koszt leczenia wszystkich nagłych wypadków?Nie. - W przypadku nagłego wypadku, w którym pomoc jest udzielona w ramach ambulatorium - ubezpieczenie zapewnia konsultacje i badania lekarskie zgodnie z pakietem realizowane w terminach określonych w OWU. Nie są one jednak realizowane w trybie nagłym. Signal Iduna ma na umówienie takiej usługi 5 dni roboczych (OWU par 13 pkt 11 str.4). W przypadku jednak złamania od Pakietu II Klientowi przysługuje konsultacja u ortopedy (KŚG str.7)  oraz unieruchomienie (KŚG str 10). Jeżeli Klient potrzebuje zorganizować taką usługę na „cito” a terminy w placówkach nie okażą się zadowalające może udać się do placówki niezrzeszonej starając się po zakończonej wizycie o refundację zgodnie z pakietem i cennikiem. W tej sytuacji zatem może wystarczyć/pomóc ubezpieczenie Signal Iduna, ale to zależy od wykupionego zakresu i od danego zdarzenia.

- W przypadku nagłego wypadku, w którym pomoc jest udzielona w ramach szpitala - Ochrona ta nie wystarczy. Procedura w tym przypadku przebiega następująco:


Jeżeli Klient ulega nieszczęśliwemu wypadkowi lub wymaga hospitalizacji nagłej z innej przyczyny należy:


1. Zawsze w pierwszej kolejności skontaktować się z POGOTOWIEM RATUNKOWYM, które w ramach powszechnego Ubezpieczenia NFZ zapewni pierwszą pomoc lub skieruje do odpowiedniej jednostki, która taką pomoc zapewni /jeśli Klient nie posiada Ubezpieczenia w NFZ – w Publicznej służbie zdrowia – zawsze taką pomoc otrzyma - odpłatnie/ SIGNAL IDUNA zapewnia leczenie szpitalne w zakresie konkretnych procedur medycznych (zabiegów/operacji planowych /komfortowych warunków hospitalizacji) zgodnie z posiadanym wariantem Ubezpieczenia, w Placówkach medycznych sieci zrzeszonej.


2. Ubezpieczony, który przebywa w szpitalu publicznym, gdzie otrzymał pierwszą pomoc, może wnioskować o świadczenia medyczne (wówczas okres karencji nie obowiązuje). Po otrzymaniu wniosku weryfikowany jest zakres ubezpieczenia. Jeżeli usługi są należne a Klient przebywa w szpitalu sieci SI, który ma zakontraktowane w/w usługi – SIGNAL IDUNA organizuje ich wykonanie w ramach ubezpieczenia SI jeśli w danym czasie zasady pracy w jednostce na to zezwalają. Jeżeli Klient przebywa w szpitalu spoza sieci SI lub jeśli w szpitalu sieci w/w usługi nie są zakontraktowane Signal Iduna wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Klienta sprawdza czy będzie możliwe zapewnienie świadczeń w tej właśnie Placówce lub jeśli stan zdrowia Klienta pozwala na opuszczenie obecnego szpitala, SIGNAL IDUNA organizuje w trybie planowym w/w usługi w innej Placówce sieci SI, gdzie usługi są zakontraktowane i w danym czasie zasady pracy w jednostce na to pozwalają

Jeśli usługi nie są należne – Klient otrzymuje informację.


 Czy w zakresie ubezpieczenia SIGNAL IDUNA jest karetka pogotowia?


Nie


W razie nagłego wypadku gdzie potrzebna jest karetka, co należy zrobić?

Należy skontaktować się z pogotowiem ratunkowym, które w ramach powszechnego Ubezpieczenia NFZ zapewni pierwszą pomoc lub skieruje do odpowiedniej jednostki, która taką pomoc zapewni /jeśli Klient nie posiada Ubezpieczenia w NFZ – w Publicznej służbie zdrowia – zawsze taką pomoc otrzyma - odpłatnie/


Jeśli nie mam ubezpieczenia w NFZ a mam w SIGNAL IDUNA kto płaci za karetkę?


Za karetkę płaci Klient bez możliwości refundacji.


 


Czy komfortowe warunki pobytu w szpitalu dotyczą tylko operacji wymienionych w Katalogu Świadczeń czy wszystkich tych realizowanych przez NFZ?

Komfortowe warunki pobytu dotyczą tylko usług szpitalnych z Katalogu Świadczeń Gwarantowanych realizowanych w Placówkach Medycznych SIGNAL IDUNA.

 Czy za prywatny poród w całości płaci SIGNAL IDUNA?


Nie

 Czy w każdym szpitalu będę mógł przebywać w pokoju 1 - osobowym?


Tylko w szpitalach, z którymi współpracuje SIGNAL IDUNA, wymienionych w liście placówek medycznych. Czy prywatne ubezpieczenie zdrowotne z leczeniem szpitalnym zastąpi mi ubezpieczenie w ZUS/NFZ?


Prywatne Ubezpieczenia Zdrowotne nie są zastępstwem NFZ tylko jego uzupełnieniem.

W żadnym kraju europejskim ubezpieczenie prywatne całkowicie nie zastępuje państwowej służby zdrowia.

Nie można mieć zagwarantowanego zwrotu kosztu leków, bardzo drogich i wysokospecjalistycznych zabiegów operacyjnych m.in. takich jak przeszczepy, czy dializy nerek,  ale bez cienia wątpliwości należy powiedzieć, że prywatne ubezpieczenie zdrowotne gwarantuje znacznie szerszy zakres usług, usługi o wyższej jakości i komforcie, skrócenie okresu oczekiwania na wykonanie badania, operacji, czy koniecznych skomplikowanych badań diagnostycznych.